Fåglar flyger från sin bur i skymningen

Referensboende

För många som bor i lägenhet hos oss är slutmålet att nå största möjliga självständighet i boende och i tillvaron. Ofta är drömmen ett eget bostadskontrakt.

Många av våra boenden börjar i ett akutboende eller kollektivt boende för att sedan flytta vidare till ett lägenhetsboende. I lägenhetsboende kan man också ha det som kallas för Referensperiod. En referensperiod är precis som det låter: en tidsperiod som avslutas med att man får boendereferenser. Boendereferenserna kan man sedan använda när man söker lägenhet på den öppna bostadsmarknaden, eller om/när socialtjänsten ansöker om kommunalt hyreskontrakt.

Under en referensperiod är skötsel av boendet, störningar och ekonomi viktiga delar. Boendereferenserna beskriver hur de här bitarna har fungerat: kom hyresinbetalningen i tid och är lägenheten skött på ett bra sätt?

När är referensboende aktuellt?

Det är socialtjänsten som bedömer när det är aktuellt med referensboende. Då används tillsynen och boendestödet för att kontrollera och samtala kring hur det fungerat med hyresinbetalningar, störningar och skötsel av lägenheten. Målet med boendet är att bli godkänd för ett kommunalt kontrakt och/eller att få goda referenser för eget bostadssökande.

Rebo har ett stort antal boenden i olika boendeformer. Vi har bemanning dygnet runt, årets alla dagar.

Bostöd i annat boende eller efter utflytt

ReBo erbjuder även fortsatt boendestöd för personer som flyttat ut till kommunalt kontrakt eller annat.  Vi har också möjlighet att ge boendestöd till personer som har eget boende men som riskerar att förlora det.

För ytterligare information och placering kontakta Hilma, 0701-90 30 06, hilma@rebo.se