Om ReBo och våra ramavtal

ReBo Stöd och Resursboende erbjuder resursboende för personer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Vi arbetar på uppdrag från socialtjänsten och våra boende. Vi har funnits sedan 1993 och har sedan dess mött socialtjänstens alla målgrupper. Vi kan ta emot och erbjuda boende med stöd till de allra flesta människor. Slutmålet kan vara ett eget hyreskontrakt, ett långsiktigt boende, att få underlag till socialtjänstens utredning m.m.

Rebo har i dagsläget ca 250 lägenheter i Göteborg med omnejd. I våra boendeformer ges individuellt stöd efter behov för att öka den enskildas självständighet och boendeförmåga. Vi kan också erbjuda boendemöjligheter med social samvaro och sammanhang för den som behöver det. De boende kan få stor självständighet i en lägenhet belägen i ett hyreshus, eller hög personalnärvaro i kollektiva boendeformer, och allt däremellan.

Våra lägenheter hålls i gott skick genom vår fastighetsavdelning. Verksamheten är dessutom bemannad av boendestödjare dygnet runt – året om.

Ramavtal och tillstånd

ReBo har ramavtal med en rad olika kommuner i Västra Götaland, för flera olika boendeformer. T.ex.
Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Partille Kommun, Kungälvs kommun, Ale kommun, Lilla Edets kommun, Orust kommun, Stenungsunds kommun och Tjörns kommun.

Tillstånd från IVO

Sol 7.1.3 Hem för viss annan heldygnsvård, korttidsboende