Sovande kvinna i sin säng med hund vid sin sida

Korttidsboende

Gibson är ett korttidsboende för personer med psykisk funktionsnedsättning och med IVO-tillstånd enligt SoL 7.1.3. Våra boende är 25 år eller äldre.

Vi arbetar miljöterapeutiskt med fokus på social färdighetsträning. Den psykosociala och fysiska miljön samt arbetsstrukturen ska främja tillit, trygghet och social samvaro för våra boende. Vi utgår också från en personcentrerad vård och fokuserar på alla förmågor och resurser våra boende har. Den som bor hos oss är inte passiv utan aktivt deltagande i planering och genomförande av insatsen. Det finns utrymme att uttrycka frågor och oro. Lyhördhet och inkludering i processer är viktigt för oss på Gibson.

Dagarna på Gibson ska vara förutsägbara och lättbegripliga, personalgruppen återkommande och trygg. Vår personal är på plats dygnet runt. Vi arbetar återkommande med projekt som plantering, avslappning, kreativa stunder och fysisk rörelse.

Kontakta Roya för placeringsförfrågan och information: 0701 90 30 07 eller roya@rebo.se

På Gibson bor alla i egna lägenheter med en egen kokvrå. Huset erbjuder flera gemensamma aktiviteter som t.ex. samtal, filmkvällar, avslappning och trädgårdsskötsel. Alla måltider kan intas i vårt gemensamma kök. På boendet finns mycket god kompetens inom psykisk ohälsa, salutogent förhållningssätt, rehabilitering och habilitering. Det finns förutsättningar att bo på Gibson även för den med fysiska funktionsvariationer.

Rebo har ett stort antal boenden i olika boendeformer. Vi har bemanning dygnet runt, årets alla dagar.

Övriga kollektiva boenden

För den som inte behöver bo i korttidsboende men ändå har behov av boendestöd och närhet till personal har ReBo tre kollektiva boenden: Arvid, Ingrid och Odin. Här bor klienten i egen, möblerad lägenhet men med närhet till personal. Maten ingår vanligen även om en del kommuner kan välja bort den möjligheten beroende på hur respektive ramavtal ser ut. De kollektiva boendeformerna, eller Stöd- och habiliteringsboende som en del kommuner kallar dem, är ett bra steg innan det är dags för egen lägenhet. I det kollektiva boendet kan vi träna upp förmågor som att betala räkningar, ge stöd i myndighetskontakter och att ta hand om ett boende.

Vi är mycket flexibla och tar emot nya boenden även kvällar och helger. Vi har stor erfarenhet av all sorts problematik däribland skyddsärenden.

För placeringsfrågor, råd och information kan du alltid ringa 031 55 63 11