Personer pratar i grupp

Kollektiva boenden

ReBos kollektiva stöd-/habiliteringsboenden ska leda till en stabil livssituation där den enskilda utvecklar sin egen förmåga till ett självständigt boende. Vi tar emot personer med psykisk ohälsa och social problematik.

Personalen har utbildning i bland annat MI, ESL och återfallsprevention. Verksamheten ska också präglas av lågaffektivt bemötande.

Boendestödjarna arbetar motiverande med stöd och praktisk hjälp med livsföringen, drogfrihet, träning i vardagliga livet, städning, tvätt, matlagning och ekonomi. Våra boende får stöd och uppmuntran i kontakten med myndigheter, sjukvård, externa aktörer m.fl. Färdighetsträningen anpassas till den enskildas förmåga och behov. Målet är att den boende så långt som möjligt ska klara av sitt dagliga liv utan hjälp och successivt ansvara mer själv.

När det är aktuellt motiverar vi till sysselsättning utanför hemmet, kanske aktivitetshus, utbildning, praktikplats eller arbete.

Rebo har ett stort antal boenden i olika boendeformer. Vi har bemanning dygnet runt, årets alla dagar.

Våra kollektiva boenden

Arvid är boende i egna lägenheter med gemensamhetslokal i samma trapphus! Goda möjligheter till social samvaro och gott om stöd för t.ex. kartläggande syfte men även möjlighet till mer självständig tillvaro. Mycket flexibelt boendestöd. Fastighet med hiss och centralt läge på Hisingen. Kontakta Monica för placeringsförfrågan och information: 0701 90 30 09 eller monica@rebo.se

Odin här bor den enskilda i egen, mindre lägenhet med god tillgång till personal både dag och kväll. Odin ligger på centrala Hisingen och personalgruppen har mångårig kunskapserfarenhet av missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Odin har inte krav på drogfrihet men vi arbetar alltid med målsättningen att drogfrihet ska kunna uppnås. Kontakta Sandra för placeringsförfrågan och information: 0702 61 20 66 eller sandra@rebo.se

Ingrid är på markplan med egna lägenheter, nära natur i lugna Torslanda. Mycket god kompetens inom psykisk ohälsa och salutogent förhållningssätt. Boendestöd varje dag och kväll och möjlighet att dessutom ta med husdjur. Boendet är drogfritt, erbjuder möjlighet till trädgårdsskötsel t.ex. och fina promenader i mer lantlig miljö. Kontakta Roya för placeringsförfrågan och information: 0701 90 30 07 eller roya@rebo.se

Vi är mycket flexibla och tar emot nya boenden även kvällar och helger. Vi har stor erfarenhet av all sorts problematik däribland skyddsärenden.

För placeringsfrågor, råd och information kan du alltid ringa 031 55 63 11