Fåglar flyger från sin bur i skymningen

Lägenhetsboende

Kärt barn har många namn och olika kommuner brukar kalla boende i lägenhet för olika saker, t.ex. referenslägenhet, träningslägenhet eller kortsiktigt boende lägenhet. Med socialtjänsten som uppdragsgivare erbjuder ReBo boende i lägenheter till personer som har behov av stöd i vardagen för att klara sitt boende eller tillvaron. Här får den boende träna på att bo själv men med tryggheten av individanpassat stöd. Detta innebär att den boende själv tränar på att sköta hyresbetalningar, lägenhetens skötsel samt följer boendets ordningsregler. Målet är ofta att personen på sikt ska bli självständig och slutmålet kan exempelvis vara ett eget hyreskontrakt. Det kan också vara så att boende i lägenhet snarare är en kartläggningsperiod som ska hjälpa till att påvisa vilken boendeform som passar den enskilda bäst.

För vem passar ett lägenhetsboende?

ReBos lägenheter är till för både unga och vuxna med behov av boendestöd. Hos oss bor idag personer med mycket varierande bakgrund och vi erbjuder lägenhet med hänsyn tagen till det. Våra klienter kan t.ex. tidigare ha förlorat sitt boende, ha hyresskulder, psykisk ohälsa i varierande grad, funktionsvariationer av olika slag, eller kanske erfarenhet av missbruk och kriminalitet. Vi har också lägenheter för personer med hotbild och ensamkommande unga, m.fl.

Vilken typ av extra stöd erbjuds?

Hur mycket stöd som behövs anpassas efter individen. Boendestödjarna kan bland annat ge stöd i nödvändiga kontakter som exempelvis sjukvård, psykiatri, behandling och myndigheter. Som boende kan man även få stöd i skötsel av ekonomi, att lägga upp en budget och att få pengarna att räcka till. Många av våra boende, men långt ifrån alla, behöver också stöd i att ta hand om en lägenhet. Vid behov kan boendestödjarna även motivera den boende till fortsatt drogfrihet. Våra klienter ska även få stöd i att söka ett boende på egen hand, via Boplats, andrahandskontrakt etc. Utformningen av stödet görs upp i samråd med den boende, socialtjänsten och vår personal i genomförandeplaner som utvärderas och revideras med jämna mellanrum. Vi lägger stor vikt vid våra boendes synpunkter och framtidsplaner.

Hur mycket stöd kan man få?

Oavsett var lägenheten ligger kan ReBo alltid erbjuda dagligt stöd i den omfattning som behövs. Många som bor hos oss behöver inledningsvis eller periodvis mycket stöd. Vi kan tillgodose det behovet dagtid som kvällstid, vardag som helg. En del av våra boende träffas en gång i månaden, några har boendestöd minst en timma om dagen. Rebo ska anpassa sig efter den enskildas behov.

Kontakta Sanna för placeringsfrågan och information: 0701 90 30 05 eller sanna@rebo.se

Rebo har ett stort antal boenden i olika boendeformer. Vi har bemanning dygnet runt, årets alla dagar.

Hur ser ett lägenhetsboende ut?

En egen lägenhet helt enkelt! Man får ha med sig sina egna möbler om man vill och har tillgång till det. Men vi kan också erbjuda en enklare möblering, för att underlätta, om man för tillfället saknar ett eget bohag och behöver tid på sig för att kunna köpa nytt. Våra träningslägenheter ligger i det som brukar kallas för ”vanliga hyrehus”. Det betyder att grannar och kringboende har egna, ordinarie hyreskontrakt. I en del av fastigheterna bor flera från ReBo, i en del har vi bara en enstaka lägenhet. De flesta av fastigheterna är centralt belägna med närhet till kollektivtrafik, matbutiker och t.ex. vårdcentral. Men ett centralt boende passar ju inte alla. Därför har vi också lägenheter som ligger utanför Göteborg och i kranskommuner.

Hur söker man lägenhetsboende?

Alla ansökningar om boende i våra lägenheter går igenom socialtjänstens handläggare.