201509221442932939Cj5v8sQg201509181442578772P4jmwYQ6clouds-dawn-daylight-605494

ReBo Stöd- & Resursboende

Rebos verksamhet har funnits sedan 1993 och vi har under den tiden mött socialtjänstens alla målgrupper. Vi kan ta emot och erbjuda boende med stöd till de allra flesta människor.

Ring gärna vår placeringsansvariga för samråd kring vad vi kan erbjuda och hur vi kan hjälpa till!
 
Du når Maria på 0701 90 30 05 eller mariar@rebo.se

Referensbo

Tränings- och referenslägenheter

ReBo erbjuder träningslägenheter och referenslägenheter med boendestöd. Ofta är slutmålet ett eget kommunalt bostadskontrakt. Vi har Stödboendetillstånd från IVO för åldersgruppen 16-20 år dessutom.

Läs mer

Stöd och habilitering

Lägenheter

ReBos stöd-/habiliteringsboenden ska leda till en stabil livssituation där den enskilda utvecklar sin egen förmåga till ett självständigt boende. Vi tar emot personer med psykisk ohälsa och social problematik.

Läs mer

Kollektivboende

Rum och lägenheter

ReBo har flera kollektivboenden och kan erbjuda plats både för dygnet-runt-omsorg för personer med psykisk ohälsa och människor som har erfarenhet av missbruk. Vi innehar IVO-tillstånd enligt SoL 7.1.3

Läs mer

Akutboende

Lägenheter

Till våra akutboenden kan man oftast komma omgående. Vi har både lägenheter och mer kollektiva boendeformer. Dessutom har vi stora lägenheter som rymmer hela familjer.

Läs mer