201509221442932939Cj5v8sQg201509181442578772P4jmwYQ6appleblomma

ReBo Stöd- & Resursboende

ReBo erbjuder resursboende för personer som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden och är i behov av att lösa sin boendesituation både akut och på lång sikt. Målgruppen kan bl.a. vara personer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik, behov av skydd eller andra anledningar som utgör hinder för ett förstahandskontrakt.

Boendestöd

Tränings- och referenslägenheter

ReBo erbjuder träningslägenheter och referenslägenheter med boendestöd. Ofta är slutmålet ett eget kommunalt bostadskontrakt. Vi har Stödboendetillstånd från IVO för åldersgruppen 16-20 år dessutom.

Läs mer

Integration

Lägenheter

Vår integrationsenhet erbjuder boende för nyanlända familjer, barn och vuxna i flera olika boendeformer. ReBo har tillstånd från IVO att bedriva stödboende för ensamkommande unga 16-20 år.

Läs mer

Kollektivboende

Rum och lägenheter

ReBo har flera kollektivboenden och kan erbjuda plats både för dygnet-runt-omsorg för personer med psykisk ohälsa och människor som har erfarenhet av missbruk. Vi innehar IVO-tillstånd enligt SoL 7.1.3

Läs mer

Akutboende

Lägenheter

Till våra akutboenden kan man oftast komma omgående. Vi har både lägenheter och mer kollektiva boendeformer. Dessutom har vi stora lägenheter som rymmer hela familjer.

Läs mer