rebo-start

ReBo Stöd & resursboende

Läs mer

ReBo Stöd- & Resursboende

ReBo arbetar med boendeformer för personer som har behov av stöd och som samtidigt befinner sig utanför bostadsmarknaden.

I våra boendeformer ges individuellt stöd efter behov för att öka den enskildas självständighet och boendeförmåga. Vi kan också erbjuda boendemöjligheter med social samvaro och sammanhang för den som behöver det. De boende kan få stor självständighet i en lägenhet belägen i ett hyreshus, eller hög personalnärvaro i kollektiva boendeformer, och allt däremellan. Slutmålet kan vara ett eget hyreskontrakt, ett långsiktigt boende, att få underlag till socialtjänstens utredning m.m.

Vi har funnits sedan 1993 och har sedan dess mött socialtjänstens alla målgrupper. Vi kan ta emot och erbjuda boende med stöd till de allra flesta människor.

Information om våra boendeformer hittar du under fliken "Tjänster".
Ring oss gärna för samråd kring vad vi kan erbjuda och hur vi kan hjälpa till!
0701 90 30 06 eller hilma@rebo.se