Svartvit bild med kvinna som drar en orange resväska

Akutboende

Till våra akutboenden kan man oftast komma omgående. Vi har både lägenheter och mer kollektiva boendeformer. Lägenheterna är möblerade och de boende har daglig tillsyn av vår personal. I placeringen ingår frukost, lunch och middag men det går att välja bort.

ReBo har bemanning dygnet runt, årets alla dagar för att du alltid ska kunna komma i kontakt med oss vid behov av akut boende.

Vår personalgrupp är mycket flexibel och vi kan ta emot nya boenden även kvällar och helger. Vi har stor erfarenhet av all sorts problematik däribland skyddsärenden. Man kan också komma till någon av våra akutboenden i avvaktan på en annan boendeform hos oss eller någon annan aktör.
Akutboende är en tillfällig lösning för både ensamstående och familjer som av olika anledningar är i behov av en snabb placering.

För placeringsfrågor, råd och information kan du alltid ringa 031 55 63 11

Kontakta alltid 112

om du befinner dig i akut fara.

Hur gör jag om jag är i behov av akut boende?

Om du själv eller din familj är akut bostadslösa eller plötsligt tvingats lämna er bostad kan ett tillfälligt akutboende vara ett alternativ. Ring oss så kan vi hjälpa dig vidare! Akuta boendeplaceringar är ett alternativ för socialtjänstens handläggare när ett boende snabbt behöver ordnas på grund av plötsliga händelser, i väntan på annan lösning eller under utredningstider.

Rebo har ett stort antal boenden i olika boendeformer. Vi har bemanning dygnet runt, årets alla dagar.

Stöd på akutboende

En akut placering är alltid förenad med stöd i form av daglig tillsyn. Vid behov kan vi erbjuda utökat stöd utöver detta. Vår personal har många års erfarenhet av att ta emot människor som plötsligt saknar tak över huvudet, blivit utsatta för våld och/eller hot, skrivs ut från behandlingshem eller liknande. Vi arbetar med missbruksproblematik och psykisk ohälsa dagligen i kontakt med socialtjänst, övriga myndigheter och sjukvård.

Akutboende i Göteborg

ReBo erbjuder akuta boenden främst i Göteborg men även utanför kommunen. Våra akutboenden är fullt möblerade och det finns oftast möjlighet till självhushållning. Många av våra lägenheter är i fastigheter med hiss och är redan eller kan tillgänglighetsanpassas. Vi erbjuder också så kallade insprängda akutlägenheter, det vill säga lägenheter som ligger helt integrerade i fastigheter med ordinarie hyresgäster som grannar.