Våra boenden

Stödboende

Med tillstånd från IVO bedriver ReBo flera stödboenden som ska leda till ett självständigt boende.

Korttidsboende

Egna lägenheter och huset erbjuder flera gemensamma aktiviteter som samtal, filmkvällar, måltider i gemensamt kök m.m.

Akutboende

Till våra akutboenden kan man oftast komma omgående. Vi har både lägenheter och mer kollektiva boendeformer.

Referensboende

Syftet med vårt boendestöd är att nå största möjliga självständighet i boende och i tillvaron.

Lägenhetsboende

Med socialtjänsten som uppdragsgivare erbjuder ReBo träningslägenheter för personer som har behov av stöd i vardagen.

Boende utan stöd

För den som högst tillfälligt befinner sig utanför bostadsmarknaden och som inte behöver ha kontakt med boendestödjare.