Våra boenden

Korttidsboende

Egna lägenheter och huset erbjuder flera gemensamma aktiviteter som samtal, filmkvällar, måltider i gemensamt kök m.m.

Akutboende

Till våra akutboenden kan man oftast komma omgående. Vi har både lägenheter och mer kollektiva boendeformer.

Referensboende

Syftet med vårt boendestöd är att nå största möjliga självständighet i boende och i tillvaron.

Lägenhetsboende

Med socialtjänsten som uppdragsgivare erbjuder ReBo träningslägenheter för personer som har behov av stöd i vardagen.

Boende utan stöd

För den som högst tillfälligt befinner sig utanför bostadsmarknaden och som inte behöver ha kontakt med boendestödjare.