Träningsboende

I våra träningslägenheter bor man om man har behov av stöd i vardagen eller för att klara av sitt boende. Boendestödjarna motiverar vid behov till fortsatt drogfrihet och kan bland annat ge stöd i nödvändiga kontakter som exempelvis sjukvård, psykiatri, behandling och myndigheter. Som boende kan man även få stöd i skötsel av ekonomi och lägenhetsskötsel m.m. Utformningen av stödet görs upp i samråd med den boende, socialtjänsten och vår personal i genomförandeplaner som utvärderas och revideras med jämna mellanrum. Vi lägger stor vikt vid våra boendes synpunkter och framtidsplaner.