Träningslägenheter

Med socialtjänsten som uppdragsgivare erbjuder ReBo träningslägenheter för personer som har behov av stöd i vardagen för att klara sitt boende. I en träningslägenhet får den boende träna på att bo själv men med tryggheten av individanpassat stöd. Detta innebär att den boende själv tränar på att sköta hyresbetalningar, lägenhetens skötsel samt följer boendets ordningsregler.
Målet med ett träningsboende är att personen på sikt ska bli självständig, slutmålet kan exempelvis vara ett eget hyreskontrakt.

För vem passar ett träningsboende?

ReBos träningslägenheter är till för både unga och vuxna med behov av boendestöd. Hos oss bor idag personer med mycket varierande bakgrund och vi erbjuder träningslägenhet med hänsyn tagen till det. Våra klienter kan t.ex. tidigare ha förlorat sitt boende, ha hyresskulder, psykisk ohälsa i varierande grad, funktionsvariationer av olika slag, eller kanske erfarenhet av missbruk och kriminalitet. Vi har också träningslägenheter för personer med hotbild och ensamkommande unga, m.fl.

Vilken typ av extra stöd erbjuds?

I träningsboenden ingår alltid stöd från en av våra erfarna boendestödjare, hur mycket stöd som behövs anpassas efter individen. Boendestödjarna kan bland annat ge stöd i nödvändiga kontakter som exempelvis sjukvård, psykiatri, behandling och myndigheter. Som boende kan man även få stöd i skötsel av ekonomi och lägenhetsskötsel m.m. Vid behov kan boendestödjarna även motivera den boende till fortsatt drogfrihet. Utformningen av stödet görs upp i samråd med den boende, socialtjänsten och vår personal i genomförandeplaner som utvärderas och revideras med jämna mellanrum. Vi lägger stor vikt vid våra boendes synpunkter och framtidsplaner.

Hur ser ett träningsboende ut?

Ett träningsboende innebär en egen lägenhet. Man får ha med sig sina egna möbler om man vill och har tillgång till det. Men vi kan också erbjuda en enklare möblering, för att underlätta, om man för tillfället saknar ett eget bohag och behöver tid på sig för att kunna köpa nytt. Våra träningslägenheter ligger i det som brukar kallas för ”vanliga hyrehus”. Det betyder att grannar och kringboende har egna, ordinarie hyreskontrakt. I en del av fastigheterna bor flera från ReBo, i en del har vi bara en enstaka lägenhet. De flesta av fastigheterna är centralt belägna med närhet till kollektivtrafik, matbutiker och t.ex. vårdcentral. Men ett centralt boende passar ju inte alla. Därför har vi också lägenheter som ligger utanför Göteborg och i kranskommuner.

Hur söker man träningsboende?

Alla ansökningar om träningsboenden går igenom socialtjänstens handläggare.