Sovande kvinna i sin säng med hund vid sin sida

Stödboende

ReBos stödboenden ska leda till en stabil livssituation där den enskilda utvecklar sin egen förmåga till ett självständigt boende. Vi tar emot personer med psykisk ohälsa och social problematik.

Verksamheten ska präglas av lågaffektivt bemötande och boendestödjarna arbetar motiverande med stöd och praktisk hjälp med livsföringen, drogfrihet, träning i vardagliga livet, städning, tvätt, matlagning och ekonomi.

Den sociala färdighetsträningen anpassas till den enskildas förmåga och behov. Målet är att den boende så långt som möjligt ska klara av sitt dagliga liv utan hjälp och successivt ansvara mer själv.

Utöver spontana samtal som uppstår i vardagen erbjuds våra boende strukturerade enskilda samtal. De fokuserar på att begripliggöra resurser, möjligheter och svårigheter i syfte att ge en konkret bild av hela livssituationen.

Våra boende får stöd och uppmuntran i kontakten med myndigheter, sjukvård, externa aktörer m.fl.

Vi motiverar till sysselsättning utanför hemmet, kanske aktivitetshus, utbildning, praktikplats eller arbete.

Rebo har ett stort antal boenden i olika boendeformer. Vi har bemanning dygnet runt, årets alla dagar.

Våra stöd- och habiliteringsboenden

Arvid är boende i egna lägenheter med gemensamhetslokal i samma trapphus! Goda möjligheter till social samvaro och gott om stöd för t.ex. kartläggande syfte men även möjlighet till mer självständig tillvaro. Mycket flexibelt boendestöd. Fastighet med hiss, viss anpassning för fysiska funktionshinder och centralt läge på Hisingen. Boendet tar även emot medföljande husdjur.

Odin erbjuder boende i egna lägenheter. Personaltätheten är hög och läget centralt. Högst kompetens inom missbruk och drogrelaterade störningar. På Odin träffas våra boende i den egna lägenheten men på plats finns såväl boendestödjare som föreståndare. Våra boende får stöd enligt uppdrag och eftersom boendet är symtomtolerant arbetar vi motiverande och kartläggande. Husdjur är välkomna.

Ingrid är på markplan med egna lägenheter, nära natur i lugna Torslanda. Mycket god kompetens inom psykisk ohälsa, salutogent förhållningssätt, rehabilitering och habilitering. Hög personaltäthet. Boendet erbjuder möjlighet till trädgårdsskötsel t.ex. och fina promenader i mer lantlig miljö. Husdjur är välkomna.

Våra stödboenden

Vi är mycket flexibla och tar emot nya boenden även kvällar och helger. Vi har stor erfarenhet av all sorts problematik däribland skyddsärenden.

För placeringsfrågor ring 0701-903006