För dig som söker

Om du vill ansöka till ReBo pratar du med din socialsekreterare. Om ni tänker er att ReBo är ett alternativ för dig kontaktar din socialsekreterare oss för att boka en informationsträff.

Vid informationsträffen får du möjlighet att beskriva dig själv och det stöd du behöver. Vi berättar bland annat om hur vi arbetar på ReBo, vad vi har att erbjuda och du får gärna ställa frågor.

För en del boendeformer har vi kö, det gäller t.ex. referenslägenheter. Till våra jourlägenheter kan inflytt ofta ske med en gång, samma dag till och med.

Lägenheterna vi har är olika mycket möblerade. Till en del får man ta med sig allt man har men i tillexempel jourlägenheterna ska inte egna möbler tas med eftersom det redan finns. Fråga vad som gäller på informationsmötet!

Vi kan tyvärr inte hyra ut lägenheter om inte socialtjänsten beställer det av oss. Därför är det viktigt att du börjar med att prata med socialtjänsten där du bor. De får gärna kontakta oss så ska vi berätta mer, 0701-90 30 05.

Efter varje informationsträff diskuterar vi sedan internt vad vi kan erbjuda. Och du får fundera på om ReBo känns bra för dig. Efter att du har flyttat in gör vi en gemensam genomförandeplan för vad vi ska ha för mål och vad vi ska arbeta med under din tid på ReBo.