Boende utan stöd

ReBo erbjuder också boende i lägenheter utan stöd. Detta är med andra ord en boendeform för den som högst tillfälligt befinner sig utanför bostadsmarknaden och som inte behöver ha kontakt med någon boendestödjare. Vi har ramavtal med Göteborgs Stad för boendeformen, IK17244-27