Stödboenden

Med tillstånd från IVO bedriver ReBo 3 stödboenden.

- Vi tar emot unga 18-20 år som akut och brådskande behöver en trygg boendeplacering
- Unga 16-20 år som behöver träningslägenhet och långsiktig planering
- Stödboende för ensamkommande ungdomar 16-20 år (dessutom med ramavtal genom Göteborgs Stad, IK17291-07)


Vi är mycket flexibla tar emot nya boenden även kvällar och helger. Vi har stor erfarenhet av all sorts problematik däribland skyddsärenden.

För placeringsfrågor ring 0701-903005