ReBos miljöpolicy

ReBo Referensboende KB är en verksamhet som omfattar uthyrning av lägenheter i andra hand till personer som är i behov av stödfunktioner i sitt boende.

ReBos miljöarbete skall vara långsiktigt och hållbart. Miljöarbetet skall ständigt förbättras och utvecklas för att hela tiden minska företagets negativa påverkan på miljön.

Följande skall vara kärnan för företagets miljöarbete

Rebo ska följa lagar och andra krav som berör verksamheten.
Rebo ska ha regelbundna miljömöten för att personalen skall arbeta tillsammans för att förbättra miljöarbetet.
Rebo ska välja miljövänliga alternativ i den utsträckning det går vid inköp och val av produkter.
Rebo ska reducera och sortera avfall som genereras inom företaget
Rebo ska minska förbrukningen av bränsle och el-energi
Rebos personal skall ha en god miljökunskap
Rebo ska arbeta med att påverka våra kunder mot en bättre miljö