Referensboende

Syftet med vårt boendestöd är att nå största möjliga självständighet i boende och i tillvaron. Ofta är slutmålet ett eget kommunalt bostadskontrakt.

Många av våra boenden börjar i ett akutboende för att sedan gå till ett träningsboende och slutligen till ett referensboende. Utifrån en gemensam bedömning med brukare, socialtjänst och vår personal kan man börja i ett träningsboende alt. referensboende.

Våra enheter inom boendestöd har primärt som uppdrag att fokusera på boendet. Skötsel, störningar och ekonomi är viktiga delar. Men i många fall finns en underliggande problematik som kan ta sig uttryck olika symtombilder. Vårt boendestöd har i stort två huvudsakliga inriktningar, psykisk ohälsa och social problematik. Indelningen medför en stor erfarenhet och hög kunskapsnivå i respektive grupp. Mellan grupperna sker ett kontinuerligt kunskapsutbyte för att kunna bemöta personer med en blandad problematik. I vårt arbete möter vi personer med varierande stödbehov så även boenden med annan bakgrund är välkomna.

När referensboende är aktuellt

I våra drogfria referenslägenheter bor man om behovet av boendestöd inte föreligger. Man ska vara självgående och klara sitt boende på egen hand. Tillsynen är till för att kontrollera och samtala kring hur det fungerat med hyresinbetalningar, störningar och skötsel av lägenheten. Målet med boendet är att bli godkänd för ett kommunalt kontrakt och/eller att få goda referenser för eget bostadssökande.

Bostöd i annat boende eller efter utflytt

ReBo erbjuder även fortsatt boendestöd för personer som flyttat ut till kommunalt kontrakt eller annat.  Vi har också möjlighet att ge boendestöd till personer som har eget boende men som riskerar att förlora det.

För ytterligare information och placering kontakta Hilma, 0701-90 30 06, hilma@rebo.se