Kollektivboende

Till våra kollektivboenden välkomnar vi personer med sociala, medicinska och/eller psykosociala problem, missbruksproblem eller samsjuklighet.

Gibson

ReBos omsorgsboende i Sävedalen vänder sig till personer som är i behov av dygnet-runt omsorg. I dess närhet har vi lägenheter för ett mer självständigt boende men med möjligheter att vistas på omsorgsboendet vid behov. Vi arbetar miljöterapeutisk och utifrån principerna i Kasam. De boende erbjuds gememsamma aktiviteter och vår målsättning är att hjälpa till största möjliga självständighet utifrån behov, önskemål och förmåga. Det finns möjligheter att gå vidare till tränings eller referenslägenheter i vårt ordinarie bostadsstånd. Vi har tillstånd från IVO, SoL 7.1.3. Hem för viss annan heldygnsvård.

Odin

Vårt kollektivboende Odin i Örgryte är för personer med psykisk ohälsa eller erfarenhet av drogproblematik. Målsättningen är att motivera till mer långsiktiga boendeformer och till fortsatt drogfrihet. Personal finns tillgänglig dygnet runt för praktiskt stöd och ADL-träning, stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård etc. och strävan efter sysselsättning. Boendet är drogfritt och de boende har egna rum.

För ytterligare information och placering Maria, 0701-90 30 05, mariar@rebo.se