Om ReBo och våra ramavtal

ReBo Stöd och Resursboende är en verksamhet som erbjuder resursboende för personer som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Vi arbetar på uppdrag från socialtjänsten och våra boende. Företaget har varit verksamt sedan 1993 och är lokaliserat till Västra Götaland.

Rebo har i dagsläget ca 260 lägenheter i Göteborg med omnejd. Vi har allt ifrån kollektiva boendeformer, akutlägenheter, träningslägenheter, skyddade boenden, boenden för ensamkommande till referenslägenheter. Våra lägenheter hålls i gott skick genom vår fastighetsavdelning.

Verksamheten är bemannad dygnet om – året runt.

Vi vill vara det självklara valet genom att vi skapar väsentligt förbättrad livskvalitet för våra boende och långsiktig kundtillfredsställelse. I vår engagerade personalgrupp finns bl.a. behandlingspedagoger, sjuksköterska, stödassistenter, motivatörer och socionomer. Vi har bred och mångårig erfarenhet av arbetet och kunskap inom flertalet metoder som MI, ESL, KBT och Tolv Steg. Vi fortsätter ständigt att fortbilda oss genom föreläsningar, mässor, Socionomdagarna etc. för att motsvara våra boendes och beställares förväntningar. Vårt mål är att arbeta med evidensbaserade metoder tillsammans med ett engagerat och delaktigt medarbetarskap.

Ramavtal och tillstånd

Göteborgs Stad
Flexibelt boende i Referenslägenhet (IK16409-04)
Flexibelt boende i Träningslägenhet (IK17290-09)
Akutboende för Vuxna (IK17288-05)
Stöd/Habilitering (IK17289-07)
Boende utan stöd (IK17244-27)
Stödboende ensamkommande (IK17291-07)

Mölndals Stad                                                            
Boende med stöd Tränings-/referenslägenhet (KS180/17)

Partille Kommun
Referenslägenhet med tillsyn (SAN2016:47)

Tillstånd från IVO
Sol 7.1.3 Hem för viss annan heldygnsvård, korttidsboende
Stödboende träning 16-20 år
Stödboende jour 18-20 år
Ensamkommande unga 16-20 år