2020-03-18 Coronaviruset präglan på ReBo

ReBo följer noga aktuellt kunskapsläge och myndigheters rekommendationer kring Coronavirusets framfart och konsekvenser.

När det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra. Socialtjänsten och hälso- och sjukvård räknas till samhällsviktig verksamhet.

På ReBo gör vi dagligen övergripande riskbedömning kring läget och vidtar förebyggande åtgärder i linje med gällande lagstiftning, Folkhälsomyndighetens direktiv och det egna kvalitetsledningssystemet. Vi gör även riskbedömningar utifrån våra boendes hälsa och arbetsmiljön för vår personal.

Hygienriktlinjer påverkar det dagliga arbetet och försiktighetsåtgärder är vidtagna både för gemensamma utrymmen och i förhållande till enskilda boende som är i riskgrupp för Coronaviruset. Verksamheten är i full drift och planerad för att fortsätta vara det!