2019-11-25 Tidiga insatser ska skydda barn från att fara illa

Tidiga insatser är ofta avgörande för barn och unga som riskerar att fara illa. Socialstyrelsen får nu i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur möjligheterna att ge öppna insatser utan samtycke kan öka.

Socialtjänsten kan redan i dag ge öppna insatser utan samtycke till barn och unga men möjligheterna är begränsade. Regeringen vill öka möjligheterna så att insatserna kan ges i fler fall och i fler situationer.
I uppdraget ska Socialstyrelsen ta fram konkreta lagförslag men även andra förslag som inte är författningsförslag.
Öppna insatser utan samtycke innebär i dag att den unge får stöd, till exempel i form av kontaktperson eller kontaktfamilj. Socialstyrelsen ska bland annat se över om fler typer av insatser behövs, samt om det så kallade mellantvånget i LVU även ska kunna användas vid brister i barnens hemmiljö.
Regeringen har i regeringsförklaringen utlovat att barn och unga i högre grad ska få stöd och hjälp från socialtjänsten utan vårdnadshavarnas samtycke. Även i regeringens särskilda åtgärdsprogram mot gängkriminalitet, det så kallade 34-punktprogrammet, anges att socialtjänsten måste kunna gripa in tidigare och i fler situationer.