2019-05-20 Fler stöd- och habiliteringsboenden

Redan innan sommaren kommer vi ha fler stöd och habiliteringsboenden i drift än tidigare.

Vi håller på med en del förändringar på ReBo. Det känns roligt och som att vi är i början av en positiv utveckling! Med stöd- och habiliteringsboenden kan vi lägga mer tid och resurs på de boende som inte passar så bra, just nu eller sedan en längre tid, i ett system med ett boendestöd som kommer ett visst klockslag, de som behöver ett annat sammanhang och högre personaltäthet. Vi har plats för de allra flesta klienter och vi kan utforma vårt boendestöd med stor flexibilitet. Alldeles särskilt i stöd och habiliteringsboenden.