2017-11-09 Stödboenden för unga

ReBo erbjuder nu också Stödboenden för unga vuxna

Med tillstånd från IVO bedriver ReBo 3 stödboenden. Vi tar emot unga 18-20 år som akut och brådskande behöver en trygg boendeplacering, unga 18-20 år som behöver träningslägenhet samt stödboende för ensamkommande ungdomar 16-20 år.