2017-11-10 Ramavtal med Göteborg!

Äntligen är ramavtalen med Göteborgs Stad klara att börja användas!

Det har varit en lång process med ramavtal för träningslägenheter och stöd/habilitering. Nu är de då äntligen klara och vi hoppas innerligt att det ska ge fler människor chansen till bra boenden och stabilare tillvaro. Och dessutom förstår vi att det underlättar avsevärt ute på socialkontoren!

Våra ramavtal med Göteborgs Stad är därmed följande:
Flexibelt boende i Referenslägenhet (IK16409-04)
Flexibelt boende i Träningslägenhet (IK17290-09) NYTT!
Akutboende för Unga Vuxna (tidigare UB30112494)
Akutboende för Vuxna (tidigare UB30512495)
Stöd/Habilitering (IK17289-07) NYTT!
Boende utan stöd (IK17244-27) NYTT!
Stödboende ensamkommande (IK17291-07) NYTT!