Stöd och habilitering

ReBos stöd-/habiliteringsboenden ska leda till en stabil livssituation där den enskilda utvecklar sin egen förmåga till ett självständigt boende. Vi tar emot personer med psykisk ohälsa och social problematik.

Vi arbetar miljöterapeutiskt med fokus på social färdighetsträning. Den psykosociala och fysiska miljön samt arbetsstrukturen ska främja tillit, trygghet och social samvaro för våra boende.

Personalen har utbildning i bland annat MI, ESL och återfallsprevention. Verksamheten ska också präglas av lågaffektivt bemötande.

Boendestödjarna arbetar motiverande med stöd och praktisk hjälp med livsföringen, drogfrihet, träning i vardagliga livet, städning, tvätt, matlagning och ekonomi.

Den sociala färdighetsträningen anpassas till den enskildas förmåga och behov. Målet är att den boende så långt som möjligt ska klara av sitt dagliga liv utan hjälp och successivt ansvara mer själv. 

Utöver spontana samtal som uppstår i vardagen erbjuds våra boende strukturerade enskilda samtal. De fokuserar på att begripliggöra resurser, möjligheter och svårigheter i syfte att ge en konkret bild av hela livssituationen.

Våra boende får stöd och uppmuntran i kontakten med myndigheter, sjukvård, externa aktörer m.fl.

Vi motiverar till sysselsättning utanför hemmet, kanske aktivitetshus, utbildning, praktikplats eller arbete.

För att öka delaktigheten och känslan av sammanhang har vi regelbundna husmöten och boendena präglas också av gemensamma aktiviteter i varierande grad.

För ytterligare information och placering kontakta Maria, 0701-90 30 05, mariar@rebo.se 

Våra stöd- och habiliteringsboenden

Vi har flera stöd/habiliteringsboenden, här kommer en kort beskrivning av dem!

Arvid är boende i egna lägenheter med gemensamhetslokal i samma trapphus! Goda möjligheter till social samvaro och gott om stöd för t.ex. kartläggande syfte men även möjlighet till mer självständig tillvaro. Mycket flexibelt boendestöd. Fastighet med hiss och centralt läge på Hisingen. 

Gibson är också egna lägenheter och huset erbjuder flera gemensamma aktiviteter som samtal, filmkvällar, måltider i gemensamt kök m.m. Mycket god kompetens inom psykisk ohälsa, salutogent förhållningssätt, rehabilitering och habilitering. Social träning, ADL, samverkan med sjukvård m.m. Förutsättningar för boende med funktionsvariationer.

Odin erbjuder boende i rum med gemensamma kök och bad. Personaltätheten är hög och läget mycket centralt. Högst kompetens inom missbruk och drogrelaterade störningar. 
 
Ingrid är på markplan med egna lägenheter, nära natur i lugna Torslanda. Mycket god kompetens inom psykisk ohälsa, salutogent förhållningssätt, rehabilitering och habilitering. Hög personaltäthet dygnet runt och här finns även möjlighet att ha med husdjur. Boendet erbjuder möjlighet till trädgårdsskötsel t.ex. och fina promenader i mer lantlig miljö.