Integrationsboende

I vår enhet för integration arbetar personal med stor erfarenhet av integrationsfrågor både med barn och vuxna.

  • Utslussningsboende
  • Boende för nyanlända familjer
  • Stödboende för ensamkommande

Utslussningboende

I vårt utslussningsboende för ensamkommande ungdomar läggs ett starkare fokus på att den unga vuxna ska ”stå på egna ben”. Boendet är i egen möblerad lägenhet.

Varje ungdom som vistas i boendet ska ha en genomförandeplan som syftar till en stabil integration och som skapar förutsättningar för ungdomen att på ett bra sätt klara ett självständigt liv i det svenska samhället. En viktig uppgift blir att stötta individen att ta ett eget ansvar för sin introduktion att bli delaktig i skapandet av en egen framtid. Vi ska tillsammans med individen och andra aktörer bidra med att stärka hens självbestämmande, egenvärde, aktivitet,  problemlösande, delaktighet och ansvar.

Boende för nyanlända familjer

Våra nyanlända familjer bor i lite större lägenheter hos oss. Det vanliga är att man kommer direkt till Sverige och behöver en snabb placering. I vårt arbete stöttar vi familjerna att så snabbt som möjligt komma tillrätta. Många kontakter med myndigheter behöver tas och planer på en mer långsiktig tillvaro behöver göras upp.

För ytterligare information och placering kontakta Hilma, 0701-90 30 06, hilma@rebo.se eller Susanne, 0701-90 30 07, susanne@rebo.se

Stödboende för ensamkommande

Stödboendet tar emot unga ensamkommande och har IVO-tillstånd för åldersgruppen 16-20 år. Den unga bor i självständig lägenhet och får besök av sin boendestödjare i den omfattning som behövs. Vi arbetar för att integrera och skapa sammanhang. Syftet är också ökad begriplighet i de vardagliga sysslor som hör boende och fritidsintressen till.