Fastighet

Vi har en egen fastighetsavdelning som åtgärdar felanmälningar och underhåller våra bostäder och byggnader. Våra fastighetsskötare är flexibla och ger god och snabb service till våra boende.

I vårt boendebestånd har vi mestadels 1:or och 2:or men även större lägenheter för familjer. De flesta ligger i Göteborg men vi har även ett fåtal utanför staden.

Gör felanmälan