Boende utan stöd

ReBo erbjuder också boende i lägenheter utan stöd. Detta är med andra ord en boendeform för den som högst tillfälligt befinner sig utanför bostadsmarknaden och som inte behöver ha kontakt med någon boendestödjare.